Chełm, 11 listopada 2017 r., start godz. 18.00. Dystans 10 km.

Regulamin i zapisy:

http://www.zmierzymyczas.pl/zapisy/431/ii-chelmski-bieg-niepodleglosci.html

Terminy odbioru pakietu

Weryfikacja i wydawanie pakietów startowych w dniach: 10 listopada 2017 r. od godz. 10.00 do 17.00 w sekretariacie zawodów: Policealna Szkoła Administracji Wiliams, 22-100 Chełm, ul. Nowy Świat 3, II piętro,  w dniu 11 listopada 2017 r. od godz. 16.00 do 17.30 w Biurze Zawodów w okolicach startu (Pl. Łuczkowskiego w Chełmie).

Warunkiem weryfikacji i wydania pakietu startowego jest okazanie ważnego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość i datę urodzenia. Informacji dotyczących Chełmskiego Biegu Niepodległości udziela sekretariat zawodów z siedzibą: Policealna Szkoła Administracji WILIAMS w Chełmie ul. Nowy Świat 3, 22-100 Chełm; tel. 513775747 oraz dostępne są na profilu: facebook chelmbiega lub kontakt: chelmbiega@gmail.com

Upoważnienie do odbioru pakietu!

UPOWAŻNIENIE do odbioru pakietu 11.11.2017 PDF

UPOWAŻNIENIE do odbioru pakietu 11.11.2017 DOCX