Na trasie Półmaratonu będziemy mieć 3 pit-stopy 😉

  1.    7,25 km (tuż za gmachem na pl. Niepodległości)                  owoce + woda
  2.    13,3 km (ul. Hrubieszowska)                                                     owoce + woda
  3.    18,5 km (Pokrówka)                                                                    woda